Over The Years by Hanny Michaelis


Over the years
a great deal has to be thrown out.
The notion, for instance,
that happiness is mild and enduring,
something like a southern climate
instead of a bolt of lightning
that leaves scars
cherished a lifetime.

Met de jaren
moet er veel worden weggegooid.
De gedachte bijvoorbeeld
dat geluk mild is en duurzaam
iets als een zuidelijk klimaat
in plaats van een blikseminslag
die levenslang gekoesterde
littekens achterlaat.

© 1996, Hanny Michaelis
From: Verzamelde Gedichten
Publisher: Uitgeverij G.A Van Oorschot, Amsterdam, 1996
ISBN: 90-282-0890-9

© Translation: 2009, Judith Wilkinson
Publisher: Earlier version published on www.languageandculture.net, 2005

End of content

End of content